Ethernet Option Card red lion - red lion vietnam - tmp vietnam

Xuất sứ:
USA
Mô tả:
Đại lý Red lion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Đại lý Red Lion Việt Nam | Red Lion Vietnam | Redlion - USA

BNL20000 3V LITH COIN BATT #CR2025
BNL30000 3V LITH COIN BATT #CR2032
CALCERT0 CALIBRATION CERTIFICATE
CBJ11A07 RJ11 TO UNTERMINATED 7FT
CBJ11BD5 6" RJ-11 JUMPER CABLE
CBJ11C07 DLCD, RJ11 TO RJ45
CBLAB001 CBL AB SLC-503 V DF 1
CBLAB002 CBL AB PLC-5 V CHNL 0
CBLAB003 CBL ALLEN BRADLEY DH48
CBLAB004 CBL AB PNLVW VIA DF1
CBLADK01 KADET PROGRAMMING CABLE
CBLADK02 KADET ADAPTER 485 FEMALE
CBLADK03 KADET ADAPTER 232 FEMALE
CBLADK04 KADET ADAP 485 AUX FEMALE
CBLADK05 KADET ADAPTER 232 MALE
CBLADK06 KADET ADAP 232 AUX MALE
CBLADK07 KADET 485 2WIRE FEMALE
CBLADK08 G307K2 COM3 RS232
CBLADK09 G307K2 COM1 RS232
CBLADK10 G307K2 COM2 RS232
CBLADK11 G307K2 COM1 RS485(4W)
CBLADK12 G307K2 COM3 RS485
CBLADK13 G307K2 COM1 RS485(2W)
CBLADK14 G304K2 COM3 RS485
CBLGEF01 CBL GE FANUC 90S V SNP
CBLGEN01 CBL RS232 TO MALE 9-PIN
CBLGEN02 CBL RS232 BARE WIRES
CBLGEN03 CBL RS422/485 BARE WIRE
CBLIDE01 G3/MC TO IDEC MICRO 3
CBLIDE02 G3/MC TO IDEC MICRO 3C
CBLIDE03 G3/MC TO IDEC MICRO SMART
CBLKEY01 KEYENCE KV SERIES CABLE
CBLKOY00 G3/MC TO KOYO MODEL 2xx
CBLMAT01 G3/MC TO MATSUSHITA FP
CBLMAT02 G3/MC TO MATSUSHITA FP0
CBLMDM00 CBL MODEM 9PIN MALE
CBLMDM01 CBL MODEM 25PIN MALE
CBLMIT01 CBL MISUBUSHI FX
CBLMIT02 CBL MITS FX0 & FX0N
CBLMIT03 CBL MIT A/Q
CBLMOD01 CBL MODICON (RS232)
CBLMUL00 CBL MULTITECH MODEMS
CBLOMR01 CBL OMRON (RS232)
CBLOMR02 G3/MC-OMR SYS C200H-LK210
CBLOMR03 G3/MC-OMR C-SERIES RS422
CBLPAR01 CBL MOD CON TO PARAD 232
CBLPAR02 CBL MOD CON TO PARAD 485
CBLPFM00 CBL G3/MC TO PFM
CBLPRO4K G304K2 PROGRAM CABLE
CBLPRO7K G307K2 PROGRAM CABLE
CBLPROG0 RJ-11 PROG. LEAD 10FT
CBLRLC00 CBL 485 G3 RJ45 - RL RJ11
CBLRLC01 CBL RJ12-RJ12 1 CROSSED
CBLRLC02 CBL RJ12-RJ12 10 CROSSED
CBLRLC03 CBL RJ45-RJ45 1 STRAIGHT
CBLRLC04 CBL RJ45-RJ45 10 STRAIGHT
CBLRLC05 CBL G3/MC RS485  JUMPERED
CBLRLC06 MC TO RED LION RJ11 RS485
CBLRLC07 CBL RJ45-RJ45 6" STRAIGHT
CBLRLCS2 CBL RJ12-RJ12 10 STRAIGHT
CBLSIE01 CBL SIEMENS S7 PPI
CBLSIE02 CBL SIEM MPI W/O ADPT
CBLSIE03 CBL SIEM MPI W/ADAPT
CBLSIE04 G3/MC-TI 545 ON PORT 1
CBLSIE05 G3/MC-SIE 545/555 RS232
CBLSIE06 G3/MC-SIE 545/555 - RS422
CBLSIE07 G3/MC-TI 500 SERIES
CBLSIE08 G3/MC-SIE-CP525 COMM CARD
CBLSIE09 SIEMENS CABLE S5
CBLTEL00 G3 TELEMECHANIQUE RS485
CBLTEL01 G3 TELEMECHANIQUE SLV 485
CBLUSB00 CBL USB TYPE A-B
CBLUSB01 CBL USB TYPE A-MINI B
CBLUSB4K USB CONV + CBLPRO4K
CBLUSB7K USB CONV + CBLPRO7K
CBLUSBM0 0.5 Meter Metal Wrapped USB Cable
CBLUSBM1 1 Meter Metal Wrapped USB Cable
CBLUSBM2 2 Meter Metal Wrapped USB Cable
CBLVID00 CBL:DVI TO HDMI W/ADAPTER
CBLYAS01 YASKAWA SMC3010
CBLYAS02 YASKAWA FSP DRIVE
CBPRO007 RJ11 PGRM./INTERFACE CBL
CPNLRJ45 PNL-MNT CONN RJ45
CPNLUSBA PNL-MNT CONN A/B USB HOST
CPNLUSBB PNL-MNT CONN B/A DEVICE
CSBASE00 CS REPLACEMENT BASE
CSBUNG00 CS REPLACEMENT END CAP
CSDIO14R CS 8IN 6RELAY OUT DIG MOD
CSDIO14S CS 8IN 6NFET OUT DIG MOD
CSINI800 CS 8-CH INPUT, 0-20mA
CSINI8L0 CS 8CH INP LINEAR 0-20mA
CSINV800 CS 8-CH INPUT, -10 to 10V
CSINV8L0 CS 8CH INP LINEAR -10/10V
CSMSTRGT MASTER CONTROLLER GT
CSMSTRLE CS MASTER LE
CSMSTRSX MASTER CONTROLLER SX
CSMSTRV2 MASTER CONTROLLER V2
CSMSTRZR MASTER CONTROLLER ZR
CSOUT400 CS 4 CHANNEL ANALOG OUTPT
CSPID1R0 CS PID MOD (1L,RLY)
CSPID1RA CS PID MOD (1L,RLY,ANA)
CSPID1RM CS PID MOD (1L,RLY,HCM)
CSPID1S0 CS PID MOD (1L,SSR)
CSPID1SA CS PID MOD (1L,SSR,ANA)
CSPID1SM CS PID MOD (1L,SSR,HCM)
CSPID1TA CS PID MOD (1L,TRIAC,ANA)
CSPID2R0 CS PID MOD (2L,RLY)
CSPID2RM CS PID MOD (2L,RLY,HCM)
CSPID2S0 CS PID MOD (2L,SSR)
CSPID2SM CS PID MOD (2L,SSR,HCM)
CSPID2T0 CS PID MOD (2L,TRIAC)
CSPID2TM CS PID MOD (2L,TRIAC,HCM)
CSRTD600 CS 6CH INPUT, RTD
CSSG10RA CS SG MOD (1INP,RLY,ANA)
CSSG10SA CS SG MOD (1INP,SSR,ANA)
CSSG11RA CS SG MOD (2INP,RLY,ANA)
CSSG11SA CS SG MOD (2INP,SSR,ANA)
CSTC8000 CS 8CH INPUT,THERMOCOUPLE
CSTC8ISO CS ISOLATED 8CH THRMOCPLE
CSTERM00 CS TERMINATING BLOCK
DRRJ11T6 RJ11 TO 6POS CONNECTOR
DRRJ45P6 6 x RJ45 CONNECTOR
DRRJ45T8 RJ45 TO 8POS CONNECTOR
DSPGT000 DATA STATION GT
DSPGT001 DATA STATION GT EXT-TEMP
DSPLE000 DATA STATION PLUS LE
DSPLE001 DATA STATION LE EXT-TEMP
DSPSX000 DATA STATION SX
DSPSX001 DATA STATION SX EXT-TEMP
DSPZR000 DATA STATION ZR
E3-10RTD-1 E3 I/O Module, 10 RTD inputs
E3-16AI20M-1 E3 I/O Module, 16 analog inputs (4-20mA)
E3-16AI8AO-1 E3 I/O module, 16 AI and 8 AO (4-20mA)
E3-16DI24-1 E3 I/O Module, 16 Isolated discrete inputs (12/24VDC)
E3-16DIAC-1 E3 I/O module, 16 Discrete Inputs (24/120 DC/AC)
E3-16DO24-1 E3 I/O Module, 16 Isolated discrete outputs (12/24VDC)
E3-16DORLY-1 E3 I/O module, 16 Relay discrete outputs (Form C and A, 12/24 DC/AC)
E3-16ISO20M-1 E3 I/O module, 16 Isolated analog inputs (4-20mA)
E3-16ISOTC-1 E3 I/O module, 16 Thermocouples Inputs
E3-32AI10V-1 E3 I/O module, 32 Analog inputs (0-10V)
E3-32AI20M-1 E3 I/O Module, 32 analog inputs (4-20mA)
E3-32DI24-1 E3 I/O Module, 32 Discrete inputs (12/24VDC)
E3-32DO24-1 E3 I/O Module, 32 Discrete outputs (12/24VDC)
E3-8AO20M-1 E3 I/O module, 8 Analog outputs(4-20mA)
E3-MIX20884-1 E3 I/O module, 12 DI (DC), 8 DI/DO (DC), 8 AI (mA), 4 AO (mA and V)
E3-MIX24880-1 E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 0 AO
E3-MIX24882-1 E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 2 AO
ENC00007 Enclosure: G07
ENC00009 Enclosure: G09
ENC00010 Enclosure: G10
ENC00012 Enclosure: G12
ENC00015 Enclosure: G15
G07C0000 7",INDOOR,24V
G07S0000 7",OUTDOOR,24V
G09C0000 9",INDOOR,24V
G09C1000 9",INDOOR,+ETH,24V
G0FILM07 G07 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM09 G09 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM10 G10 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM12 G12 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM15 G15 OVERLAY FILM (10/PK)
G10C0000 10",INDOOR,24V
G10C1000 10",INDOOR,+ETH,24V
G10R0000 10",INDOOR,24V
G10R1000 10",INDOOR,+ETH,24V
G10S0000 10",OUTDOOR,24V
G10S1000 10",OUTDOOR,+ETH,24V
G12C0000 12",INDOOR,24V
G12C1100 12",INDOOR,+485,+ETH,24V
G15C0000 15",INDOOR,24V
G15C1100 15",INDOOR,+485,+ETH,24V
G303M000 G3 128x64 INDOOR
G303S000 G3 128x64 OUTDOOR
G304K200 KADET2 4" HMI
G306A000 6" TOUCH INDOOR TFT
G306M000 6" MONO TOUCH INDOOR
G306MS00 6" MONO TOUCH OUTDOOR
G307K200 KADET2 7" HMI
G308A210 G308A ISO,1ETH,USBH
G308A230 G308A ISO,2ETH,USBH
G308C100 G308C N-ISO,1ETH
G310C210 G310C ISO,1ETH,USBH
G310C230 G310C ISO,2ETH,USBH
G310R210 G310R ISO,1ETH,USBH
G310R230 G310R ISO,2ETH,USBH
G310S210 G310S ISO,1ETH,USBH
G310S230 G310S ISO,2ETH,USBH
G315C210 G315C 1ETH,USBH
G315C230 G315C 2ETH,USBH
G3AD0607 ADAPTER PANEL G306 TO G07
G3AD0807 ADAPTER PANEL G308 TO G07
G3AD1009 ADAPTER PANEL G310 TO G09
G3AD1010 ADAPTER PANEL G310 TO G10
G3AD1012 ADAPTER PANEL G310 TO G12
G3AD1515 ADAPTER PANEL G315 TO G15
G3BR06A0 G306A LED DSP W/DRIVER BD
G3BR08A0 G308A BCKLGHT REPLACEMENT
G3BR10C0 G310C/NEW TX700 BACKLIGHT
G3BR10C1 G310C NEC-64 BACKLIGHT
G3BR10S1 G310S LED BKLT W/DRVR BD
G3BR10S2 G310S LED BKLT REPLACEMNT
G3CF001G COMPACT FLASH CARD 1GB
G3CF002G COMPACT FLASH CARD 2GB
G3CF064M COMPACT FLASH CARD 64MB
G3CF256M COMPACT FLASH CARD 256MB
G3CF512M COMPACT FLASH CARD 512MB
G3CN0000 G3 CAN OPTION CARD
G3DN0000 G3 DEVICENET OPTION CARD
G3ENET00 G3 ETHERNET OPTION CARD
G3FILM03 G303 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM06 G306 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM08 G308 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM10 G310 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM15 G315 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM4K G304K OVERLAY FILM(10/PK)
G3FILM6K G306K OVERLAY FILM(10/PK)
G3FILM7K G307K OVERLAY FILM(10/PK)
G3FILM8K G308K OVERLAY FILM(10/PK)
G3GSM000 G3GSM CELLULAR MODEM CARD
G3HSPA00 G3 HSPA OPTION CARD
G3LBL000 G3 BLANK LOGO LABEL
G3LBL001 G3 OUTDOOR BLANK LOGO LBL
G3MPI000 G3 MPI OPTION CARD
G3PBDP00 G3 PROFIBUS DP
G3QANT00 G3GSM ANTENNA
G3QANTPM G3GSM PNL-MNT ANTENNA
G3RS0000 G3 RS RS232/485 CARD
G3USBHC0 G3 USB HOST EXPANSION CRD
GEXRACK1 Graphite Wide Expansion Rack
GEXRACK2 Graphite Standard Expansion Rack
GMCAN000 MOD, CAN
GMCC0000 Graphite Crimson Control Module
GMDIOR00 MOD,8 IN,6 RELAY OUTPUT
GMDIOS00 MOD,8 IN,6 SSR OUTPUT
GMDN0000 GRAPHITE DEVICENET MODULE
GMHSPA00 GRAPHITE HSPA+ MODULE
GMINI800 MOD,8 DC CURRENT INPUT
GMINV800 MOD,8 DC VOLTAGE INPUT
GMJ19390 MOD, J1939
GMOUT400 MOD,4 ANALOG OUT
GMP1RA00 MOD,1 PID,RELAY+ANLOG OUT
GMP1RM00 MOD,1 PID,RELAT OUT+HCM
GMP1SA00 MOD,1 PID, SSR+ANALOG OUT
GMP1SM00 MOD,1 PID,SSR OUT+HCM
GMP2R000 MOD,2 PID,RELAY OUT
GMP2RM00 MOD,2 PID,RELAY OUT+HCM
GMP2S000 MOD,2 PID, SSR OUT
GMP2SM00 MOD,2 PID,SSR OUT+HCM
GMPBDP00 GRAPHITE PROFIBUS DP MODULE
GMRTD600 MOD,6 RTD INPUT
GMSG10R0 GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 RLY, ANL OUT
GMSG10S0 GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 SSR, ANL OUT
GMSG11R0 GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 RLY, ANL OUT
GMSG11S0 GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 SSR, ANL OUT
GMTC8000 MOD,8 THERMOCOUPLE INPUT
GMUIN400 MOD,4 UNIVERSAL INPUT
GRAC0001 Graphite Edge Controller
GRAC00C5 Graphite Core Controller
NT104TX0 4-PORT ETHERNET SWITCH
NT105TX0 5-PORT ETHERNET SWITCH
NT108TX0 8-PORT ETHERNET SWITCH
OPCWORX SOFTWARE OPCWORX SERVERS
PNENC007 G07 ENCLOSURE PANEL
PNENC012 G12 ENCLOSURE PANEL
PNENC015 G15 ENCLOSURE PANEL
PNENC910 G09/10 ENCLOSURE PANEL
PTV00000 PRODUCTVITY STATION
SD001G00 SD CARD 1G
SD002G00 SD CARD 2G
SFCRD200 CRIMSON V 2.0 DISC
SFCRM200 CRIMSON V2.0 KIT (HMI)
SFCRM2MC CRIMSON V2.0 KIT (CS)
XCCN0000 CS/DSP CAN OPTION CARD
XCDN0000 CS/DSP DEVICENET CARD
XCENET00 XC ETHERNET OPTION CARD
XCGSM000 XCGSM CELLULAR MODEM CARD
XCHSPA00 XCHSPA OPTION CARD
XCPBDP00 CS/DSP PROFIBUS CARD
XCRS0000 CS/DSP RS232/485 CARD

Ethernet Option Card red lion - red lion vietnam - tmp vietnam

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  49
 • Tuần này:
  3327
 • Tháng trước:
  9010
 • Tất cả:
  478597
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Phòng kinh doanh: Hải (Mr.)

 Email:  hai@tmpvietnam.com        Tel:  0912.411.068

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Giao hàng miễn phí

Làm việc các ngày trong tuần

Thanh toán linh động

Bảo hành 12 tháng

BẢN ĐỒ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top