Cảm biến tốc độ trục quay - Speed switch ESPB-030 Matsushima

Mã sản phẩm:
ESPB-030
Xuất sứ:
Japan
Mô tả:
Cảm biến đo tốc độ quay của trục máy
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Overspeed and Slip Detection
Rated speed 2000P/min Max.
Actuating speed 2P/min to 999P/min

SPEED SWITCH is a non-contact type motion sensor to detect the revolving speed of machinery shaft and operates output relay when the speed reaches setting value.

 

Quý khách vui lòng tham khảo thêm một số Model khác:

 

Name Model Maker
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26C1G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H1G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H2G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H2F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H3G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H3F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H3S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H7G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H7F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H7S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER MWLM-FMP-M Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92SB Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93SB Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95SB Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDVC-2S2 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-2K Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-2S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-4K Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-4S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter) MWBS-TR-02 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter) MWBS-TR02Exd Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver) MWBS-RC-02 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver) MWBS-RC-02Exd Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
FULL DETECTOR MFFC-20C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
FULL DETECTOR AMDC-12C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Detector) MFIP-031W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Transducer) AMVC-300 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M01E Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M11P Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M11PT Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M01PEX Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
INTRINSIC SAFETY DUST MONITOR Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01
Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST SWITCH PFM-DSW10 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE FLOW SWITCH MWFS-SW-02C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE FLOW MONITOR MWFM-AN-01 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE) ESPB-030 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE) ESPB-041 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Proximity swith TL-N20ME1 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Transducer ASTC-041 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Proximity swith ESKB-610M Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-102 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-122 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-302 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-322 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRK-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRB-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRL-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY SDP-13 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRDP-200K Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRDP-200B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRDP-200U Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SPEED SWITCH "RevMonitor" MHP-S05 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAW-21 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAW-31 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAW-61P Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAM-21W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAM-61W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELADP-22W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELADP-32W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAM-62PW Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Wire-rope typeEmergency Stop Switch "PULL STOP ERTD-50 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
BELT SWAY SWITCH ELAP-20 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
BELT SWAY SWITCH ELADP-22 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-050 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-060 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-075 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-090 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-105 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-120 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-135 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-140 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-150 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-160 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-180 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-200 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-050302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-060302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-075302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-090302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-100302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-105302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-120302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-135302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-140302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-150302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-160302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-180302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-200302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-120302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-045052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-050052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-060052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-075052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-090052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-100052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-105052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-120052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-135052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-140052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-160052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-180052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-200052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CHUTE SWITCH ELPP-22D Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CHUTE SWITCH ELPP-22DEX Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CHUTE SWITCH EB3C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0105 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0205 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0505 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0805 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-1005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-2005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-4005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-8005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-12005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-16005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-20005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-30005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

 

 

Cảm biến tốc độ trục quay - Speed switch ESPB-030 Matsushima

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  7
 • Hôm nay:
  158
 • Tuần này:
  158
 • Tháng trước:
  4042
 • Tất cả:
  1603748
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Phòng kinh doanh: Lâm (Mr.)

 Email:  sale10@tmpvietnam.com        Tel:  0915.031.817

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Giao hàng miễn phí

Làm việc các ngày trong tuần

Thanh toán linh động

Bảo hành 12 tháng

BẢN ĐỒ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top